Privatekonomi | Spartips

Skapa en stabil ekonomisk situation

18 februari, 2013

Många drömmer om att ha en stabil ekonomisk situation eftersom det ger trygghet. Det ger en säkerhet mot oväntade kostnader eftersom en del i den stabila ekonomin är att ha ett sparkapital för just sådana mindre ekonomiska kriser som kan inträffa då och då. I detta inlägg tänkte jag ge några handfasta tips på hur du bygger en stabil privatekonomisk situation för dig och din familj.

Ekonomisk stabilitetHa noga koll på hushållets inkomster och hur dessa kan komma att förändras. Denna punkt har de flesta ganska bra kontroll på eftersom det dimper ner en lönespecigikation i brevlådan en gång per månad. Det kan dock finnas brister i hur bra koll man har på eventuella framtida inkomstbortfall, som t.ex. vid mamma- eller pappaledighet. Det kan också handla om att din arbetsgivare tvingar dig att gå ner på deltid under en period, eller att du i värsta fall blir varslad om uppsägning och tvingas leva på a-kassa. Detta är saker få vill tänka på eftersom det ställer krav på förändring och anpassning. Det är dock anpassning som måste till för att klara av att övervintra svackor av det här slaget. Sammanfattningsvis om inkomsterna, ha koll på nuläget och försök göra en prognos över hur det i värsta fall kan bli i framtiden.

Nästa punkt handlar om hushållets fasta utgifter. Dessa utgifter är sådana som du inte kan påverka på kort sikt i form av att undvika att handla vissa varor och tjänster. Kostnad för uppvärmning, el, TV-avgift, telefoni och sophämtning m.m. är exempel på fasta utgifter. Dessa är dock inte omöjliga att påverka, men det kan ta lite tid beroende på att det finns uppsägningstider med mera för till exempel ett mobiltelefonabonnemang. Det går också att påverka enskilda fasta utgifters storlek, till exempel genom att kompostera organiskt avfall istället för att låta sopbilen ta hand om det i de fall man betalar per kilo sopor som hämtas. En viktig sak är också att man bör vara försiktig med att dra på sig alltför många fasta utgifter. Det kan till exempel handla om att undvika att köpa saker på avbetalning där man under en tid tvingas betala av det man är skyldig butiken.

Nu går vi vidare till de rörliga utgifterna. Dessa är förhållandevis enkla att påverka. Matinköp, krogrundor, utflykter med mera är exempel på rörliga utgifter. Dessa kan du som regel påverka i samma stund som du beslutar dig för att låta dem bli en utgift eller inte. Mat är ju ett måste, men å andra sidan kan man påverka priset på den mat man äter. Man kan till exempel byta ut oxfilén mot rumpstek och spara 60% av kostnaden.

Nästa punkt på listan över åtgärder för en stabil ekonomi är sparande. Det är viktigt att ha ett regelbundet sparande som kan hjälpa dig under perioder av inkomstbortfall. Detta sparande ska vara helt avskiljt från till exempel semestersparande. Pengar du sparar undan som buffert ska inte användas till olika former av lyxkonsumtion utan avara öronmärkta för viktiga inköp. Det kan till exempel handla om att tvättmaskinen går söner och måste bytas ut snabbt, eller att bilen måste in på verkstad för en kostsam reparation.

Hoppas dett gett dig många bra tips på hur du skapar ekonomisk stabilitet i hushållet. Tack gör mig för den här gången!