Låna & finansiera

Låna pengar till låg ränta

10 februari, 2013

När man behöver låna pengar vill man såklart göra det till så låg ränta som möjligt. En låg ränta gör att du kan låna mycket pengar men ändå inte betala så mycket för att få tillgång till pengarna. Alternativt kan då ta ett mindre lån och betala väldigt lite för dem.

Lån som passar din budgetNär man ska låna pengar finns det mycket att tänka på. Man bör noga kontrollera olika bankers erbjudanden och lånevillkor. Titta också på hur de olika bankernas räntor brukar vara i förhållande till sina konkurrenter. Detta ger en fingervisning om hur det framtida ränteläget kommer vara i förhållande till konkurrenterna. Det man dock inte kan styra så mycket över är hur ränteläget över lag kommer utvecklas den närmsta tiden eller om flera år. Om du lånar mycket pengar, till exempel till en villa eller bostadsrätt, kommer du ha kvar lånet under lång tid. Då är det omöjligt att sia om hur ränteläget kommer se ut om till exempel tio år.

När du lånar till bostad bör du alltså räkna med att klara av en ränta på uppemot 8-9% för att vara på säkra sidan. Ju längre tiden går desto mindre blir lånet, om du amorterar det vill säga. Genom att amortera minskar du dina räntekostnader och din utsatthet om räntan skulle ligga på en hög nivå under en längre tid.

För att få ner räntan är hypotekslån en bra lösning. Hypotekslån innebär att du lägger in din bostad eller något annat som är ungefär lika högt värderat som summan du behöver låna. Säkerheten gör att bankens risk minskar vilket i sin tur gör att de kan erbjuda dig som låntagare en lägre ränta och bättre lånevillkor. Bättre lånvillkor kan till exempel innebära att du slipper amortera av på ditt lån. Om det är bra eller ej kan ju diskuteras. Personligen tycker jag det är viktigt att amortera av på sina lån för att minska sin skuldsättning. Amorteringen gör ju också som sagt att dina räntekostnader minskar eftersom den totala skulden som ligger till grund för räntan minskar.

Låna till bostadsköpBlancolån är lån där du inte lämnar något som säkerhet till banken. Detta gör att banken måste kompensera sitt risktagande genom att ta ut en högre ränta av dig som låntagare. Blancolån används ofta för att finansiera konsumtion av till exempel hushållsmaskiner som vitvaror och tvättmaskiner. De används också som topplån för att kunna låna till hela köpeskillingen för en bostad. Hypotekslånen är nämligen begränsade till 85% av köpeskillingen för bostaden. Resterande 15% måste betalas kontant eller finansieras genom ett topplån. Om man tar ett topplån är det viktigt att snabbt amortera av det eftersom det är betydligt dyrare än bottenlånet (hypotekslånet) med uppemot dubbla räntan.

Hoppas du blivit lite klokare av denna genomgång och att du lyckas hitta ett bra lån som passar dina behov och din plånbok.