Företag

Köpa redovisningstjänster till ditt företag

15 oktober, 2019

När du driver ett företag har du två val vad avser redovisningen, antingen hanterar du själv redovisningen eller så köper du in redovisningstjänster. Oftast är den bästa lösningen att köpa redovisningstjänster. Detta medför att man som företagare kan koncentrera sig på den faktiska verksamheten, det vill säga den verksamhet som genererar intäkter och är grunden i verksamheten. Det är inte ovanligt att företagare inledningsvis själva hanterar sin bokföring och redovisning, vilket tyvärr ibland slutar mindre lyckligt då redovisningen hanteras felaktigt. Vikten av att ha en bra redovisning kan inte överskattas. Sköter du som företagare inte redovisningen tar du stora risker.

Du får ett proffs som hanterar din redovisning

Det finns många fördelar med att köpa redovisningstjänster. Först och främst kommer du att få ett proffs som hanterar din redovisning. Den person som arbetar med redovisningen har detta som sitt heltidsyrke och kan sitt hantverk. Du behöver inte själv fundera på hur olika betalningar ska bokföras eller vad som är avdragsgillt. Köper du redovisningstjänsterna från en professionell bokförings- eller redovisningsbyrå hanterar de dessa frågor och ger dig korrekta svar. Detta gäller såväl rena redovisningsfrågor som enklare skattefrågor. Kan de inte svara på en fråga har de vanligtvis ett omfattande nätverk där de finner någon annan som kan svaret.

Det blir billigare att köpa redovisningstjänster

Ska du själv hantera redovisningen och inte är utbildad bokförings- eller redovisningskonsult kommer det sannolikt inte att sluta särskilt väl. Risken är överhängande att du i efterhand tvingas att anlita en redovisningsbyrå som ska reda ut den redovisning som du inte klarat av att sköta enligt de lagar och regler som finns. Detta är något som ofta blir mycket kostsamt. Det tar betydligt längre tid för redovisningsbyrån att utföra arbetet i efterhand än om de byrån gjort arbetet från början. Lägg därtill att du av misstag lämnat felaktiga uppgifter till Skatteverket och du drabbas snabbt av olika avgifter i form av skattetillägg och liknande.