Försäkring

Ihopbakade lån

6 december, 2014

Det är lätt att som konsument hamna i en lånefälla. Den innebär att man på ett lite lättvindigt sätt dragit på sig krediter för olika konsumtionsprodukter samtidigt som man kanske har ett rejält bolån att betala av på.

Under de senaste åren är det många svenskar som har hamnat i den här situationen. Kontokortsföretagen och de företag som säljer konsumentkapitalvaror har ett samlat intresse att du ska handla en hel del saker och att du ska använda sig av deras krediterbjudanden. Det är givetvis oerhört lockande för en nybliven familj som vill skaffa sig det perfekta hemmet redan från början.

En av orsakerna till att det har blivit på det här sättet är att bankerna i stor utsträckning dragit sig ur marknaden för konsumentkrediter och lämnat fältet öppet för andra.

Om man vill komma ur fällan finns det några vägar att ta. Alla leder till att man minskar antalet krediter till en eller två genom att lägga ihop dem, om möjligt.

För den som har ett bolån kan det vara värt att diskutera med sin bank om en höjning av detta och därmed lösa bort de dyraste krediterna. Det här är typiskt sett en möjlighet för dem som redan har betalat av sitt bolån en bit.

Om man är löntagare och med i facket finns det möjligheter till fackliga medlemslån via storbankerna.

Vinsten med en sådan åtgärd ligger på två plan. Dels får man en bättre överblick och man kanske överväger sina konsumtionsvanor lite. Dels innebär det typiskt sett en lägre lånekostnad.