Pensioner

Du kan flytta dina privata pensionspengar

1 mars, 2013

PensionDen 1 maj 2009 hävdes det flyttstopp på pensionsförsäkringar som regeringen införde för drygt ett år sedan. Då får du som inte är nöjd med hur ditt nuvarande bolag förvaltar dina privata pensionspengar möjlighet att flytta pengarna till ett annat bolag. Flytträtten gör också att du kan samla allt pensionssparande i ett och samma bolag.

I och med att flyttstoppet hävs kan du också flytta pensionskapitalet till ett försäkringsbolag i ett annat EES-land. Det utländska försäkringsbolaget måste då uppfylla alla de krav som ställs på svenska pensionsförsäkringar och måste förbinda sig att lämna kontrolluppgift om pensionsförsäkring på samma sätt som svenska försäkringsbolag.

Undersök om just ditt avtal innehåller flytträtt. I många pensionsförsäkringsavtal står det inskrivet att det inte går att flytta pengarna.

Från den 1 oktober 2009 kan alla dessutom flytta sin tjänstepension och från den 1 januari 2009 väntas motsvarande flytträtt för Avtalspension SAF-LO där upphandling pågår efter att den tidigare har avbrutits.