Låna & finansiera

Att köpa bostadsrätt

8 november, 2015

Att köpa en bostadsrätt är för många en attraktiv lösning på boendet. Tyvärr har de flesta nästan enbart fokus på priset. Givetvis är det viktigt, mycket viktigt, men man måste också vara medveten att man blir medlem i en ekonomisk förening. Om den föreningen är misskött kan det komma mycket obehagliga överraskningar.

Det är därför viktigt att kontrollera att föreningens ekonomi är god. Att fråga föreningens ordförande är bra, men han har ju ofta ett intresse i att få den i så förmånligt ljus som möjligt. Tidigare ägare har säkert inget intresse av att komma med tveksamma synpunkter.

Föreningens inkomster är i stort sett vara de avgifter de boende betalar. Den absolut största utgiften är räntor, och det är nog det nyckeltalet som säger mest. I föreningens årsredovisning kan man relativt lätt i resultaträkningen se summan av intäkterna, kallas ofta Nettoomsättning. Man letar sedan upp räntekostnader, det vill säga vad föreningen betalar på sina lån. Dividera räntekostnader med nettoomsättning. Ett tal under 0,2–0,25 är bra. Det betyder att föreningen kan klara av räntehöjningar utan att det slår alltför hårt på avgifterna. Nya föreningar har ofta ett förhållande på cirka 0,4, men om föreningen ligger över 0,5 skall man absolut ta sig en funderare.