Fördelar med bilförsäkringar

De allra flesta svenska stora försäkringsbolag erbjuder bilförsäkring. Vid köp av ny bil gäller dessutom ofta en vagnskadegaranti på upp till fem år.  Vissa återförsäljare bjuder dessutom på försäkringar även för annat än vagnskada.

Gemensamt vid alla bilköp gäller dock att man själv som ägare är skyldig att se till att det finns en trafikförsäkring. Denna plikt gäller normalt också för leasingbilar, eftersom den som leasar betraktas som ägare av bilen. För hyrbilar gäller dock motsatsen; här är det alltså uthyraren som får stå för trafikförsäkringen.

Det gäller alltså att ordentligt sätta sig in i vad som olika försäkringar och garantier omfattar och att man dels följer lagens regler (trafikförsäkringen) och att man har försäkrat sig mot sådant man tycker är viktigt.

Nästa steg är att jämföra de olika försäkringsbolagens erbjudanden. Köper man en ny bil har många gånger återförsäljaren en egen försäkringslösning som kan vara förmånlig. Vid köp av en begagnad bil tar man oftast över en gällande försäkring och fortsätter med den. Ingenting hindrar dock att man som ny ägare, åtminstone på årsförfallodagen, byter försäkring och försäkringsbolag. Vill man byta omedelbart kan man det också men det kan vara ekonomiskt ofördelaktigt.

Kostnaden för en bilförsäkring varierar beroende på vad man vill lägga in i den. De olika försäkringsbolagen konkurrerar ofta med karenstider och att lägga till något som inte fanns med tidigare och som kan ersättas nu.

Söker man en försäkring som passar en själv kan man gå in på nätet och göra en jämförelse mellan de olika bolagens erbjudanden innan man bestämmer sig. Det viktigaste är ju att man kommer så billigt undan vid verkstadsbesöket om olyckan skulle vara framme.

Individ- eller kollektivanpassade försäkringar

Försäkringar kan vara individuella eller kollektiva. Många av våra vanligaste försäkringar är av de senare slaget och följer med som ett obligatorium när man till exempel går med i en fackförening.

De vanligaste typerna av kollektiva försäkringar är hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, inkomstförsäkring och tjänstepensionsförsäkring.

Den kollektiva försäkringen har den fördelen – för såväl försäkringsbolaget och försäkringstagaren – att grundvillkoren gäller för alla som på det sättet är försäkrade. Det behövs alltså inga individuella lösningar som är ägnade att fördyra premien.

En kollektiv försäkring innebär dock inte att alla har exakt samma villkor. Särskilt ifråga om inkomstförsäkringen och tjänstepensionsförsäkringen så gäller individuella villkor vad gäller belopp och begränsningar av olika slag. Dessa bygger dock i sin tur på ett grundsystem med en yttre ram som man inte kan tränga igenom på individuell basis.

Individuella försäkringar är livförsäkringar och privata pensionsförsäkringar. Givetvis finns även i dessa försäkringsavtal standardvillkor, men i de viktigaste delarna som avtalets längd, försäkringens belopp, premium är det de individuella förutsättningarna som avgör. I praktiken finns det också stor variation i dessa försäkringsavtal.

Försäkring bygger i mycket stor utsträckning på statistik. För livförsäkring och pensionsförsäkring är det centrala antaganden om genomsnittlig återstående livslängd. Trafikförsäkring för bil bygger på mycket noggrann uppföljning av olycksstatistik beträffande såväl förarens kön och ålder, bilmärkenas olycksfrekvens och hur många gånger ett visst bilmärke är inblandat i en viss typ av olyckor. Premiesättningen bygger alltså såväl på uppgifter om föraren som om fordonet. Brandförsäkring tar hänsyn till byggnadsmaterial ålder på elledningar och så vidare.

Ihopbakade lån

Det är lätt att som konsument hamna i en lånefälla. Den innebär att man på ett lite lättvindigt sätt dragit på sig krediter för olika konsumtionsprodukter samtidigt som man kanske har ett rejält bolån att betala av på.

Under de senaste åren är det många svenskar som har hamnat i den här situationen. Kontokortsföretagen och de företag som säljer konsumentkapitalvaror har ett samlat intresse att du ska handla en hel del saker och att du ska använda sig av deras krediterbjudanden. Det är givetvis oerhört lockande för en nybliven familj som vill skaffa sig det perfekta hemmet redan från början.

En av orsakerna till att det har blivit på det här sättet är att bankerna i stor utsträckning dragit sig ur marknaden för konsumentkrediter och lämnat fältet öppet för andra.

Om man vill komma ur fällan finns det några vägar att ta. Alla leder till att man minskar antalet krediter till en eller två genom att lägga ihop dem, om möjligt.

För den som har ett bolån kan det vara värt att diskutera med sin bank om en höjning av detta och därmed lösa bort de dyraste krediterna. Det här är typiskt sett en möjlighet för dem som redan har betalat av sitt bolån en bit.

Om man är löntagare och med i facket finns det möjligheter till fackliga medlemslån via storbankerna.

Vinsten med en sådan åtgärd ligger på två plan. Dels får man en bättre överblick och man kanske överväger sina konsumtionsvanor lite. Dels innebär det typiskt sett en lägre lånekostnad.

Billig mopedförsäkring

Självklart vill man hitta en billig mopedförsäkring. Vi rekommenderar dig att jämföra olika mopedförsäkringar, på sätt får du fram den billigaste mopeförsäkringen för dig.

MopedDet finns en del saker som påverkar din premie. Direkt kan vi säga att mopedförsäkringen är hög, då många mopeder kvaddas och stjäls. Vad som ger dig din premie är hur mycket din försäkring ska täcka. Det vill säga är det en trafikförsäkring, halvförsäkring eller helförsäkring.

Sedan vad är det för moped och när är den tillverkad? Det för att vissa mopeder har fler skador och andra är dyrare reparationer och underhåll på. Oftast är nyare mopeder lite dyrare än äldre att försäkra.

Vart du bor och din ålder spelar även in på din premie. Oftast får äldre en bättre premie än om en ung person tecknar försäkringen. Bor du i en storstad har du även en dyrare försäkring. Det beror på skadestatistik och stölder i kommunen med mera.

Försäkring när du flyttar hemifrån

En försäkring är ett måste när du flyttar hemifrån. Med en försäkring så delar du och ditt försäkringsbolagets alla kunder på risken. Ifall någonting skulle hända så ska du alltid vända dig till ditt försäkringsbolag.

Hemförsäkring – ett måste

Att ha en hemförsäkring är ett måste även fast du anser att du inte har några värdefulla saker i hemmet. En hemförsäkring täcker en hel del med grejer, både i- och utanför hemmet. Du kanske tycker det är onödigt med en extra kostnad varje månad men den dagen då olyckan är framme och du har en försäkring så kommer du vara tacksam.

Det finns en del försäkringsbolag och försäkringar att välja mellan. Var noga med att kolla vad försäkringarna täcker och jämför sedan dem. Är du en student så kan du få studentpriser på försäkringarna.