Att låna pengar med hjälp av snabblån eller kreditkort

Vet man med sig att man behöver låna pengar är det viktigt att tänka över vilken typ av lån man behöver: om man kan låna av vänner eller anhöriga, om man behöver en mindre summa snabbt och vet med sig att man snabbt kan betala tillbaka, om man återkommande behöver små lån eller om man behöver en större summa pengar för att köpa något dyrt eller lösa gamla småkrediter. Wasabi.nu och Lånapengar-Snabblån.se är två exempel på jämförelsesajter som du kan använda dig av för att hitta det bästa lånet för dig.

Akuta situationer

Om man snabbt behöver en mindre summa pengar för att till exempel laga bilen eller om pengarna tagit slut under en semesterresa kan ett snabblån vara lösningen. Ett snabblån är oftast mellan 500 kronor och 5 000 kronor med en månads återbetalningstid eller upp till 10 000 kronor med en återbetalningstid på 90 dagar. Detta är dock mycket dyra lån och om man vet med sig att man återkommande kan komma att behöva låna pengar är nog ett kreditkort en bättre lösning. Med ett kreditkort har man hela tiden tillgång till en kredit på, oftast, mellan 10 000 och 100 000 kronor som man kan använda när man vill. Kortkrediter är också ganska dyra men många kreditkort har en räntefri period på ibland upp till 60 dagar, vilket innebär att man har nästan två månader på sig att betala tillbaka sin skuld innan skulden börjar kosta ränta.

Planerade inköp

Om man vill låna en större summa pengar och situationen inte är akut är ofta ett privatlån hos en bank eller ett kreditinstitut ett bra alternativ. Lånebeloppet på privatlån brukar vara från cirka 10 000 kronor och uppåt, vanligtvis 350 000 – 400 000 kronor.

Kreditprövning

Gemensamt för alla lån och krediter är att långivaren genomför en kreditprövning av låntagaren för att bedöma kreditvärdigheten. Ju större belopp man vill låna desto noggrannare kreditprövning krävs. För att beviljas ett snabblån på ett par tusen kronor krävs inte en särskilt noggrann kreditprövning, men om man vill låna flera hundra tusen för att köpa en ny bil får man genomgå en ganska omfattande kreditprövning där inkomster, utgifter och betalningshistorik granskas.

Fördelar med bilförsäkringar

De allra flesta svenska stora försäkringsbolag erbjuder bilförsäkring. Vid köp av ny bil gäller dessutom ofta en vagnskadegaranti på upp till fem år.  Vissa återförsäljare bjuder dessutom på försäkringar även för annat än vagnskada.

Gemensamt vid alla bilköp gäller dock att man själv som ägare är skyldig att se till att det finns en trafikförsäkring. Denna plikt gäller normalt också för leasingbilar, eftersom den som leasar betraktas som ägare av bilen. För hyrbilar gäller dock motsatsen; här är det alltså uthyraren som får stå för trafikförsäkringen.

Det gäller alltså att ordentligt sätta sig in i vad som olika försäkringar och garantier omfattar och att man dels följer lagens regler (trafikförsäkringen) och att man har försäkrat sig mot sådant man tycker är viktigt.

Nästa steg är att jämföra de olika försäkringsbolagens erbjudanden. Köper man en ny bil har många gånger återförsäljaren en egen försäkringslösning som kan vara förmånlig. Vid köp av en begagnad bil tar man oftast över en gällande försäkring och fortsätter med den. Ingenting hindrar dock att man som ny ägare, åtminstone på årsförfallodagen, byter försäkring och försäkringsbolag. Vill man byta omedelbart kan man det också men det kan vara ekonomiskt ofördelaktigt.

Kostnaden för en bilförsäkring varierar beroende på vad man vill lägga in i den. De olika försäkringsbolagen konkurrerar ofta med karenstider och att lägga till något som inte fanns med tidigare och som kan ersättas nu.

Söker man en försäkring som passar en själv kan man gå in på nätet och göra en jämförelse mellan de olika bolagens erbjudanden innan man bestämmer sig. Det viktigaste är ju att man kommer så billigt undan vid verkstadsbesöket om olyckan skulle vara framme.

Att köpa bostadsrätt

Att köpa en bostadsrätt är för många en attraktiv lösning på boendet. Tyvärr har de flesta nästan enbart fokus på priset. Givetvis är det viktigt, mycket viktigt, men man måste också vara medveten att man blir medlem i en ekonomisk förening. Om den föreningen är misskött kan det komma mycket obehagliga överraskningar.

Det är därför viktigt att kontrollera att föreningens ekonomi är god. Att fråga föreningens ordförande är bra, men han har ju ofta ett intresse i att få den i så förmånligt ljus som möjligt. Tidigare ägare har säkert inget intresse av att komma med tveksamma synpunkter.

Föreningens inkomster är i stort sett vara de avgifter de boende betalar. Den absolut största utgiften är räntor, och det är nog det nyckeltalet som säger mest. I föreningens årsredovisning kan man relativt lätt i resultaträkningen se summan av intäkterna, kallas ofta Nettoomsättning. Man letar sedan upp räntekostnader, det vill säga vad föreningen betalar på sina lån. Dividera räntekostnader med nettoomsättning. Ett tal under 0,2–0,25 är bra. Det betyder att föreningen kan klara av räntehöjningar utan att det slår alltför hårt på avgifterna. Nya föreningar har ofta ett förhållande på cirka 0,4, men om föreningen ligger över 0,5 skall man absolut ta sig en funderare.

Individ- eller kollektivanpassade försäkringar

Försäkringar kan vara individuella eller kollektiva. Många av våra vanligaste försäkringar är av de senare slaget och följer med som ett obligatorium när man till exempel går med i en fackförening.

De vanligaste typerna av kollektiva försäkringar är hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, inkomstförsäkring och tjänstepensionsförsäkring.

Den kollektiva försäkringen har den fördelen – för såväl försäkringsbolaget och försäkringstagaren – att grundvillkoren gäller för alla som på det sättet är försäkrade. Det behövs alltså inga individuella lösningar som är ägnade att fördyra premien.

En kollektiv försäkring innebär dock inte att alla har exakt samma villkor. Särskilt ifråga om inkomstförsäkringen och tjänstepensionsförsäkringen så gäller individuella villkor vad gäller belopp och begränsningar av olika slag. Dessa bygger dock i sin tur på ett grundsystem med en yttre ram som man inte kan tränga igenom på individuell basis.

Individuella försäkringar är livförsäkringar och privata pensionsförsäkringar. Givetvis finns även i dessa försäkringsavtal standardvillkor, men i de viktigaste delarna som avtalets längd, försäkringens belopp, premium är det de individuella förutsättningarna som avgör. I praktiken finns det också stor variation i dessa försäkringsavtal.

Försäkring bygger i mycket stor utsträckning på statistik. För livförsäkring och pensionsförsäkring är det centrala antaganden om genomsnittlig återstående livslängd. Trafikförsäkring för bil bygger på mycket noggrann uppföljning av olycksstatistik beträffande såväl förarens kön och ålder, bilmärkenas olycksfrekvens och hur många gånger ett visst bilmärke är inblandat i en viss typ av olyckor. Premiesättningen bygger alltså såväl på uppgifter om föraren som om fordonet. Brandförsäkring tar hänsyn till byggnadsmaterial ålder på elledningar och så vidare.

Kyrkoskatten

Besöker du ofta kyrkan för att delta i gudstjänster eller under kristna högtider som påsk Allhelgonahelgen och julen? Om du inte har ett religiöst intresse kan de vara en idé att göra en kontroversiell förändring av privatekonomin genom att gå ur Svenska Kyrkan.  Många har redan tagit steget fullt ut och andra funderar på att göra det i detta nu.

Kyrkan som organisation

Kyrkan står förstås för mycket gott i samhället, men frågan är hur mycket den berör oss? Kyrkan är en sluten organisation och vi vet inte mycket vad som avhandlas där. Kyrkan har dessutom stora jordegendomar som vi inte vet hur de förvaltas. Väldigt få engagerar sig i kyrkovalen, nästan ingen alls enligt resultaten. Som kyrkoskattebetalare står du utanför verksamheten.

Kyrkobyggnaderna skall vidmakthållas och skötas av församlingarna. Kyrkan får mellan 400 och 500 miljoner kronor/år i kyrkoantikvarisk ersättning.

Diakoniverksamhet

Den mest framträdande, positiva och betydelsefulla verksamheten inom Svenska Kyrkan är diakonin. Diakonissor och diakoner gör ett betydande socialt arbete som inte alltid uppmärksammas. Detta arbete är mycket uppskattat och är ofta mer kvalificerat än det som kommunens socialtjänst står för.

Bröllop och begravningar

Även om man inte betalar kyrkoskatt har man rätt att bli begravd på en kristen begravningsplats eftersom man fortfarande betalar begravningsavgift via skattsedeln. Konsekvenserna av ett utträde är att man inte kan bli konfirmerad och inte kan få gifta sig i kyrkan (om inte partnern är medlem). Naturligtvis får man inte rösta i kyrkovalet.

Utträde ur Svenska Kyrkan

En enkel kalkyl ger att vid 1% av en bruttolön på 300 000 kr/år sparar man vid ett utträde ur Svenska Kyrkan över 3 000 kr. Utträde måste ha registrerats före den 1 november för att gälla påföljande år.

Ihopbakade lån

Det är lätt att som konsument hamna i en lånefälla. Den innebär att man på ett lite lättvindigt sätt dragit på sig krediter för olika konsumtionsprodukter samtidigt som man kanske har ett rejält bolån att betala av på.

Under de senaste åren är det många svenskar som har hamnat i den här situationen. Kontokortsföretagen och de företag som säljer konsumentkapitalvaror har ett samlat intresse att du ska handla en hel del saker och att du ska använda sig av deras krediterbjudanden. Det är givetvis oerhört lockande för en nybliven familj som vill skaffa sig det perfekta hemmet redan från början.

En av orsakerna till att det har blivit på det här sättet är att bankerna i stor utsträckning dragit sig ur marknaden för konsumentkrediter och lämnat fältet öppet för andra.

Om man vill komma ur fällan finns det några vägar att ta. Alla leder till att man minskar antalet krediter till en eller två genom att lägga ihop dem, om möjligt.

För den som har ett bolån kan det vara värt att diskutera med sin bank om en höjning av detta och därmed lösa bort de dyraste krediterna. Det här är typiskt sett en möjlighet för dem som redan har betalat av sitt bolån en bit.

Om man är löntagare och med i facket finns det möjligheter till fackliga medlemslån via storbankerna.

Vinsten med en sådan åtgärd ligger på två plan. Dels får man en bättre överblick och man kanske överväger sina konsumtionsvanor lite. Dels innebär det typiskt sett en lägre lånekostnad.

Spartips: rabattkoder

Pengar är många gånger viktigt för oss och ibland behöver vi spara men vet inte riktigt vad det är som vi ska spara in på. Genom att använda sig av rabattkoder när man handlar istället för att köpa alla sina varor till fullpris så kan man spara jättemycket pengar. Sparar du några kronor här och några kronor där så kan det tillslut bli en otrolig mängd med pengar.

Ett bra tips är att handla de varorna som du har rabattkoder för trots att du inte behöver de varorna just nu. Är det varor som du ändå brukar köpa så kan det vara en bra idé att köpa dem nu även om du inte behöver dem för tillfället. Köper du dem nu med rabatt så behöver du ju inte köpa dem för fullpris när du väl behöver dem och redan där kan du ha sparat några kronor. Tänker du så varje gång du är och handlar så kan du spara flera hundra kronor i månaden bara genom att tänka några steg i förväg.

Rabattkoderna kan alltså hjälpa dig att spara pengar utan att du behöver köpa saker som du annars inte hade köpt och utan att du behöver avstå från någonting som du vanligtvis brukar ha hemma.

Äta bör man

Jaha ja, så ska kompisarna iväg på skidresa och själv står man här och vet varken ut eller in. Jag hittade en sida som kanske skulle kunna lösa mina ekonomiska problem så att jag kan följa med, men det kanske är dumt att låtsas att man har pengar. Men på sidan så kan man få pengarna direkt så det vore kanske någonting att fundera över i alla fall. Eller fundera och fundera, jag måste väl boka nu om det ska bli någon skidresa innan allt är slutsålt.

För övrigt så har ajg lagat middag med  lite kompisar idag. Vi åt spaghetti carbonara, det är bra fattigmat och jag tycker faktiskt att det är riktigt gott också. Vi brukar ses och laga matt ett par gånger i veckan, Det är faktiskt riktigt trevligt även om vi inte pluggar längre och så, så ska man inte behöva stänga in sig menar jag. Mysigt att laga mat med andra.

Vad är ett snabblån?

Vi har fått många frågor om vad ett snabblån egentligen är. Många har inte provat det och vet inte ens vad det är. Det finns som bekant många olika former av lån just nu och snabblånen hör till de mindre. Det finns banklån som kan lånas dels utan säkerhet och dels med exempelvis ett hus som säkerhet. Det ställs också relativt höga krav på låntagare med hög stabil inkomst och inga betalningsanmärkningar. Sedan finns det mindre lån som kallas mikrolån. Skillnaden mellan snabblån och mikrolån är nästintill obefintlig medan vissa menar att snabblån kan röra sig om större belopp än mikrolån. Denna formen av lån är mycket vanlig som sk. ”problemlösare”, dvs. att när man hamnar i en tillfällig ekonomisk obalans kan ett snabblån vara just det lilla tillskottet som behövs för att ordna upp allt. Med hur ansöker man då om ett snabblån?

Ansök om ett snabblån

Många kallas snabblånen också för smslån. Detta beror på att snabblånesajterna tidigare erbjöd låneansökningar via sms. Nuförtiden sker ansökningen via sajten, där du fyller i dina personliga uppgifter i ett formuläret och direkt får besked om du blev beviljad ett lån, därav namnet snabblån. Enklas är att besöka en sajt som erbjuder snabblån och börja fylla i låneansökan på startsidan. Fyll i ditt personnummer och mobiltelefon, välj sedan lånebelopp och hur lång tid du vill ha på dig att betala. Detta påverkar såklart kostnaden för snabblånet, ju längre avbetalning desto dyrare.

Sparränta och sparande – så fungerar det

räntaNär man pratar om sparande och sparformer brukar en mycket betydande faktor kunna vara avkastningen man får ut. Avkastningen är den summa pengar som genereras av den summa som man investerat, det kan till exempel innebär att kursen på aktierna man köpte stiger eller att valutan som man handlat blir mer värdefull. Men för vanliga privatpersoner som sparar och som inte siktar på att bli en börsmäklare så är räntan på sparkontot det man ofta lägger fokus på. Räntan på sparkontot avgör hur mycket pengarna som man placerar där växer under en viss tidsperiod.

Det finns många typer utav olika räntor, till exempel rörlig eller bunden ränta. Den förstnämnda kan svänga beroende på en rad faktorer såsom riksbankens reporänta eller vad man lyckas förhandla till sig hos banken. Det sistnämnda – d.v.s. bunden ränta är en räntesats som man kommer överens om med ens kontaktperson på banken för att sedan få den låst. Om man har någon form av sparande med en bunden ränta så kommer alltså inte avkastningen minska, men den kommer heller inte öka mer än vad man ursprungligen kommit fram till.

Det som många inte känner till eller över huvud taget tänker på är att de vanliga sparkontot hos banker ofta har en väldigt dålig ränta. Det är exempelvis inte ovanligt att räntan är så gott som noll procent, vilket i sin tur innebär att pengarna inte växer alls. För att kunna tjäna pengar och göra någonting värdefullt utav ditt sparande behöver du alltså hitta en plats där du kan placera ditt kapital eller sparkonto. Man kan förvisso ibland lyckas förhandla till sig lite bättre ränta på ens sparande hos banken, men detta brukar sällan resultera i något mer än några procent i räntesats.

Så vad ska man då göra som privatperson om man vill ha en bra sparränta? Svaret är mycket enkelt men för den delen inte självklart. Det finns en rad olika former av investeringar man kan förvalta sina pengar inom, men någonting som är absolut säkrast och mycket fördelaktigt är att vänta sig till ett låneinstitut. Hos ett låneinstitut så lånar man ut sitt kapital till ett företag istället för en bank, sådana låneinstitut brukar ofta ha en mycket bra sparränta. Detta kan ge flertalet fördelar för dig som sparar, dels så tjänar du mer pengar till följd utav högre sparränta. Men du är dessutom skyddad mot eventuella beslut som riksbanken eller övriga banker fattar gällande räntan.

Hur kommer det sistnämnda sig frågar du dig själv? Det är nämligen så att om du som privatperson söker dig till ett låneinstitut vars sparränta har en miniminivå som garanteras av finansinspektionen så påverkar ej ovan nämnda ändringar dig. Det är med andra ord ett väldigt säkert kort och inte alls ovanligt att spara eller placera sina pengar hos ett låneinstitut. Så om du som många andra vill upptäcka fördelarna med ett sådant rekommenderar vi dig att redan nu börja leta efter den högsta och bästa sparräntan tillgänglig. Det finns flertalet bra källor på internet där du kan hitta den bästa & högst sparräntan, så det är varken svårt att omständligt att lyckas! Så, varför sitta lugnt i båten utan att tjäna något på det? Vänd dig till ett låneinstitut eller till bästa-sparräntan.nu och sitt i en annan båt som är minst lika säker – men istället få en riktigt bra avkastning!